Prisliste

Priser er oppgitt pr halvår

Solo 20 min 1850,-
Solo 30 min 2590,-
Solo 40 min 3330,-

Musikk - gruppe 30 min - 875,-
Musikk - gruppe 45-60 min - 1250,-
Musikk - gruppe 90 min - 1400,-

Teater - gruppe 45-60 min 1250,-
Teater - gruppe 90 / 120 min 1400,-

Musikal - gruppe 120 min 1400,- (to semester for deltagelse)

Visuell kunst - gruppe 45-60 min - 1250,-
Visuell kunst - gruppe 90 min - 1400,
Visuell kunst på Skjernøy - gruppe 90 - 1400,-

I tillegg kommer noen ekstra satser:
Leie av instrument - 300,-
Materiell til kunst - 250,-

Avmeldingsgebyr 500,- (anmelding innen høstferie eller vinterferie)

Utmeldingsdato 15.11 og 15.4 (gjøres via ElevLoggInn https://nomandal.speedadmin.dk/)