Drømmestipend

05.01.2017

Det er på tide å søke Drømmestipend igjen!

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.
Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

- Dans
- Musikk
- Skapende skriving
- Teater
- Visuell kunst
- Annet

Les mer på www.drommestipend.no eller kontakt rektor (kulturskole@mandal.kommune.no) dersom du har spørsmål om Drømmestipendet.